Bomen kappen met Wigink

Er zijn enkele gemeenten waar het verboden is om bomen te kappen of te verplaatsen. Soms moet er een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Informeer voordat er bomen gekapt worden naar de voorschriften van de gemeente. De regels die er zijn over het kappen van bomen kunnen per gemeente behoorlijk verschillen. Op het Omgevingsloket kan een vergunning check worden gedaan. Deze zal aangeven of er een omgevingsvergunning nodig is. Ook is het mogelijk om met een DigiD de vergunning aan te vragen. De aanvraag kan ook rechtstreeks bij de gemeente worden ingediend. In veel gevallen heeft de gemeente daar een speciaal papier voor. Alleen de eigenaar, waarbij op zijn grond de boom staat, kan een omgevingsvergunning aanvragen. Er moet precies worden aangegeven om welke boom het gaat en waarom de boom eruit moet. Is de boom ziek, dan is er een verklaring nodig van een boomdeskundige. In veel gevallen zijn er voor de aanvraag legeskosten nodig die per gemeente kunnen verschillen.

Beslissingstermijn
De afhandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning verschilt per gemeente.
In veel gevallen zal de gemeente de aanvraag in de plaatselijke krant zetten. Ook kan het op de eigen website van de gemeente worden geplaatst.

Binnen 8 weken zal de gemeente beslissen. Wanneer er meer tijd nodig is, zou de gemeente de termijn nog met 6 weken kunnen verlengen. Het zal kenbaar worden gemaakt voordat de 8 weken om zijn.

Wanneer het een complex geval is dat een boom moet worden gekapt, omdat er op de plaats moet worden gebouwd, kan er een termijn in acht worden genomen van 26 weken. Belanghebbenden kunnen de aanvraag bekijken. Iedereen kan een bezwaar indienen.
De uitslag van de gemeente kan even op zich laten wachten, omdat er ook naar het bestemmingsplan moet worden gekeken.

Termijn van 8 weken
Laat een gemeente 8 weken niets van zich horen, zal de vergunning van rechtswegen automatisch worden toegewezen. Hoort men niets dan kan er om een geldboete van de gemeente worden gevraagd. Op een uitspraak van de gemeente kan bezwaar worden gemaakt.

Conclusie
Voor het kappen van bomen is het belangrijk dat de regels worden nageleefd. Ga niet zomaar een boom kappen, omdat hij in de weg staat. Ook al is een boom niet mooi, kap hem dan niet zomaar om. Dat kan namelijk op een grote boete uitdraaien en dat kan beter voorkomen worden. Denk dus goed na, voordat er maatregelen kunnen worden genomen om de boom te verwijderen. Laat een boom verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf zoals Wigink. Kijk op de website wigink.nl. Op de website wigink.nl staat alles waar rekening mee moet worden gehouden als er een boom in de weg staat. De firma Wigink zal alles regelen.